należę do

Zabiegi

BIEŻNIA WODNA

Hydroterapia, czyli leczenie wodą poprzez wykorzystywanie różne fizyczne  i chemiczne właściwości wody, staje się coraz bardziej popularną metodą fizykoterapeutyczną.

Dlaczego warto skorzystać z terapii na bieżni wodnej?

 • wzmacnia mięśnie, zwiększa zakres ruchomości stawów oraz wytrzymałość układu sercowo-naczyniowego
 • skutkuje redukcją dolegliwości bólowych
 • ułatwia reedukację chodu
 • poprawia przemianę materii oraz pomaga w ograniczeniu nadwagi, otyłości

 

Bieżnia Sucha

 

Specjalistyczna bieżnia sucha dla psów

 • pomaga w usprawnieniu pacjentów neurologicznych, ortopedycznych,
 • poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie,
 • daje dobre efekty w walce z otyłością oraz
 • uczy prawidłowego chodu, który jest bardzo ważny między innymi u psów wystawowych.

Laseroterapia

Laser wysokoenergetyczny (HILT) oraz biostymulacyjny 

Laser, tj. wzmocnienie światła przez stymulowaną emisję promieniowanie elektromagnetyczne, jest absorbowany przez komórki. Laseroterapia ma bardzo szeroki, pozytywny wpływ na organizm.

Dlaczego warto skorzystać z laseroterapii:

 • intensywnie zwalcza ból
 • stymuluje regenerację tkanek
 • pozytywnie wpływa na gojenie się ran
 • wspomaga regenerację nerwów

Wskazania:  

 • rany, owrzodzenia, odleżyny
 • zwyrodnienie kończyn i stawów kręgosłupa (dysplazja, spondyloza)
 • złamania, skręcenia, zwichnięcia
 • porażenie, paraplegia
 • bóle różnego pochodzenia
 • choroba krążka międzykręgowego

Magnetoterapia

W magnetoterapii  wykorzystujemy działanie pola magnetycznego o bardzo niskiej częstotliwości. Pole magnetyczne o wartościach 0,5- 10 (20) mT  przenika przez organizm i komórki zwierzęcia wpływając pozytywnie na procesy regeneracji tkanek.

Dlaczego warto skorzystać z magnetoterapii?

 • mobilizuje procesy regeneracyjne organizmu 
 • przyspiesza zrost kostny po złamaniach
 • redukuje ból oraz stan zapalny
 • może być wykonywane poprzez bandaż, gips oraz w wieku szczenięcym oraz starczym.

Wskazania:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn oraz kręgosłupa
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • niedowłady i porażenia w różnych chorobach neurologicznych
 • zapalenia stawów i tkanek miękkich
 • kontuzje sportowe

Ultradźwięk

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości powyżej 20 000 Hz, które poprzez wibracje mechaniczne przenoszone z cząstek na cząstki działają bardzo korzystnie na ciało zwierzęcia.

Dlaczego warto skorzystać z ultradzwięków:

 • ma pozytywny wpływ na rozciągliwość tkanek, co pozwala zmniejszyć przykurcze u zwierzęcia i powoduje swobodny ruch
 • wspomaga regulację napięcia mięśniowego, a tym samym przyczynia się do prawidłowej biomechaniki ruchu u pacjenta

Wskazania:

 • zwłóknienie, zrosty i przykurcze mięśni
 • blizny
 • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa
 • podostre i przewlekłe zapalenie tkanek miękkich mięśni, więzadeł i ścięgien

Elektroterapia

Elektroterapia to metoda fizykoterapeutyczna, gdzie impulsowy prąd elektryczny o małej częstotliwości jest wykorzystywany do stymulacji tkanek w celu zmniejszenia bólu lub zwiększenia masy i siły mięśniowej. 

Wskazania:

 • ból różnego pochodzenia
 • atrofia mięśni
 • w celu zwiększenia masy i siły mięśniowe

Kinezyterapia

Terapia ruchem lub kinezyterapia jest formą terapii, gdzie za pomocą ćwiczeń aktywnych, pasywnych lub rozciągających usprawniamy pacjenta. Często wykorzystujemy różnorodne akcesoria rehabilitacyjne jak np. piłki, poduszki sensomotoryczne, cavaletti. 

Ciepło/zimnolecznictwo

W tej metodzie wykorzystujemy lecznicze działanie ciepła i zimna.

Terapia manualna- Masaż

Masaż to jedna z najstarszych metod rehabilitacji, która polega na „manipulacji na tkankach miękkich” (Levine, Millis; 2014) w celach terapeutycznych, relaksacyjnych lub jako przygotowanie do ćwiczeń.

Dlaczego warto skorzystać z masażu:

 • przyspiesza krążenie krwi i wspomaga dotlenienie tkanek, przez to bardzo pozytywnie działa na cały organizm
 • zmniejsza napięcie mieśni, wycisza i rozluźnia, który przekłada się na płynnieszy i bardziej elastyczny ruch zwierzęcia

Rodzaje wykonywanego masażu:

 • klasyczny
 • relaksacyjny
 • powięziowy

Fala uderzeniowa

 

Fala uderzeniowa to fala akustyczna, która jest wytwarzana pod wysokim ciśnieniem w bardzo krótkim czasie i dzięki specjalnej głowicy dociera głęboko do tkanek w organizmie. 

Fala uderzeniowa jest bardzo skuteczna:

-w przewlekłych dolegliwościach bólowych 

-w przyspieszeniu metabolizmu i mikrocyrkulacji

-w zmniejszeniu napięcia mięśni 

-w zwiększeniu produkcji kolagenu 

Falę uderzeniową powodzeniem się stosuje w 

-w schorzeniach ścięgien i więzadeł, szczególnie w zwapnieniach i zwłóknieniach

-w przeciążeniach, kontuzjach mięśni, szczególnie u psów sportowych

-w opóźnionym zroście kostnym

-w chorobach zwyrodnieniowych

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych

§  1.  W Happy Łapy obowiązuje rejestracja wizyt telefonicznie, drogą mailową lub osobiście. 

§  2.  Przyjmuje się, że opiekun zwierzęcia zapoznał się z ogólnymi warunkami świadczenia usług w momencie rejestracji wizyty. Ogólne warunki są dostępne do wglądu u zoofizjoterapeuty oraz na stronie internetowej gabinetu pod adresem www.happylapy.pl. 

§   3.  Spóźnienie na wizyty może powodować skrócenie czasu zabiegów. 

§  4.  Odwołanie wizyty może nastąpić telefonicznie lub osobiście. W przypadku odwołania wizyty przed 24h przed wizytą odwołanie jest bezpłatne. W przypadku odwołania w mniej niż 24h przed wizytą naliczana jest opłata 50zł. 

§  5.  W czasie korzystania z usług zoofizjoterapeutycznych Opiekun zwierzęcia ma prawo do informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, wyrażenia zgody na świadczenie usług zoofizjoterapeutycznych lub ich odmowy.

§ 6. Do obowiązków Opiekuna zwierzęcia należy przestrzeganie regulaminu świadczenia usług, posiadanie ważnych dokumentów uprawniających Opiekuna zwierzęcia oraz dostarczenia pełnej dokumentacji i historii medycznej zwierzęcia, zwłaszcza o dotychczas przebytych chorobach i zabiegach, procesie dotychczasowego leczenia i zastosowanych wobec zwierzęcia leków, środków medycznych i innych środków farmakologicznych. Opiekun ma obowiązek wprowadzania psa na teren obiektu na smyczy, a psa agresywnego w kagańcu, koty powinny przebywać w transporterze do czasu czynności fizjoterapeutycznej. Podczas zabiegu zoofizjoterapeutycznego, zwierzę pozostaje pod opieką właściciela. 

§ 7. Happy Łapy nie odpowiada za szkody powstałe z winy Opiekuna zwierzęcia oraz nie odpowiada za mienie Opiekuna pozostawione na terenie HL, jak również za ewentualne uszkodzenia mienia i kradzieże na terenie posesji. HL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy Opiekuna zwierzęcia, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia przez Opiekuna zwierzęcia kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie. Opiekun zwierzęcia ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie HL z jego winy lub przez zwierzę pozostające pod jego opieką.

§ 6. Z zabiegu na bieżni wodnej nie mogą korzystać zwierzęta  bardzo brudne i zaniedbane.

§ 7. Zwierzęta z zaburzeniami trzymania moczu i kału, oraz samice w okresie cieczki / rui obowiązkowo muszą mieć założone majtki basenowe.

§ 8. Z zabiegów na bieżni wodnej nie mogą korzystać zwierzęta cierpiące z powodu : chorób płuc, chorób skórnych, posiadające rany lub będące nosicielami pasożytów skórnych (pchły, kleszcze, świerzbowce, nużeńce, itp.) gorączki, wymiotów, biegunki , nietrzymania moczu lub kału (bez założonych majtek basenowych), większości chorób serca ( wyjątek stanowią w szczególności: ustabilizowany stan pacjenta lub za zgodą kardiologa prowadzącego)

§ 9. Wskazane jest by nie karmić zwierzęcia na 3-4 godziny przed zabiegiem.

§  10.  Zwierzę powinno być po spacerze podczas, którego załatwi potrzeby fizjologiczne (na  ile stan zdrowia mu na to pozwala). Powyższy zapis nie dotyczy zwierząt z nietrzymaniem moczu, kału. 

§ 11.  Za zanieczyszczenie wody kałem, moczem  przez psa posiadacz zwierzęcia/ opiekun ponosi  dodatkową opłatę w wysokości 100zł brutto, która wynika z konieczności wymiany wody  i dezynfekcji bieżni, a także odwołania kolejnych  zabiegów w danym dniu.

§ 12.  Zwierzę powinno być  odrobaczone (nie dawniej niż 6 miesięcy przed zabiegiem)

§ 13.  Zwierzę musi mieć aktualne szczepienia: przeciwko wściekliźnie (nie dawniej niż 12  miesięcy przed zabiegiem) i   przeciwko chorobom zakaźnym (nie dawniej niż 3 lata przed zabiegiem)

§ 14.  Zwierzę  bezpośrednio po zabiegu w bieżni wodnej  nie może być wyprowadzane na dwór, zwłaszcza zimą. Należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu na wysuszenie pupila. HL nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się posiadacza zwierzęcia do  zaleceń, które może skutkować przeziębieniem czy inną chorobą pogarszającą stan zdrowia  zwierzęcia.

§ 15. Karnet na bieżni wodnej jest ważny 3 miesiące od daty zakupu. Niewykorzystany zabieg nie podlega zwrotowi.

§ 15. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 01.12.2021